* Netwerk ondernemende vrouwen oosterhout en omgeving

Informatie over het NOVOO-lidmaatschap

Geïnteresseerden kunnen een lidmaatschapsverzoek aan het bestuur sturen.
De volgende voorwaarden gelden:
stock
Lidmaatschap
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tenzij tijdig opgezegd
  • De opzegging dient uiterlijk één maand voor het aflopen van het lidmaatschapsjaar (1 december) ingediend te zijn.
  • Facturen worden jaarlijks in december, einde lidmaatschapsjaar verstuurd.
  • De leden betalen de lidmaatschapsfactuur binnen 30 dagen na factuurdatum.

Het lidmaatschap 2024 bedraagt EUR 130,–
Word je in de loop van het jaar 2022 lid dan bedraagt het lidmaatschap:

  • Vanaf 1 juli: EUR 85,–
  • Voor bijeenkomsten kan een aanvullend bedrag gevraagd worden. Dit bedrag is afhankelijk van de kosten en invulling van het programma

Het bestuur behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

Introducee aanmelden

Introducees zijn van harte welkom op onze bijeenkomsten! Hoe groter ons netwerk, hoe meer we voor elkaar kunnen betekenen.
Alleen het eindejaarsdiner is altijd zonder introducees.

Ieder lid kan introducees meenemen (wel even aanmelden) en geïnteresseerde vrouwelijke ondernemers kunnen ook zichzelf aanmelden voor een kennismaking.
Niet-leden en introducees melden zich aan via de agenda in deze website, onder vermelding van de naam en bedrijfsnaam.

NOVOO berekent de introducee een vergoeding van de kosten van de betreffende avond met een minimum van €15,- per introducée per avond.
Een eventueel aanvullend bedrag is gebaseerd op de kosten en invulling van het programma.